หน้าหลัก

ผลงานเพลง ครูเชวง แต่งเองร้องเอง

Youtube-new

สาวงามอำเภอพาน                  ติด ร วิชาเรียน

17-12-2560 13-38-09Page1

 

ชีวิตครู                                       อุปกรณ์ช่วยตรวจข้อสอบ

kruPage117-12-2560 13-39-05

ขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ติดตามผลงานมาโดยตลอด ขอบคุณมาก ๆ ครับผม

 

 

เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2506
บิดาชื่อ นายอินปั๋น จิตรประสาร
มารดาชื่อ นางอุสาห์  จิตรประสาร
บ้านเกิด 184 หมู่ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
10 สิงหาคม 2527 ย้ายมาอยู่ที่ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
1 พฤศจิกายน 2530 ย้ายมาอยู่บ้านป่ากว๋าว ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย
1 พฤษภาคม 2531 ย้ายมาอยู่ บ้านพักครู พานพิทยาคม
1 พฤศจิกายน 2537 ย้ายมาอยู่  639 หมู่ 1 ต.ม่วงคำ อ.พาน
จ.เชียงราย    จนถึงปัจจุบัน
รหัส ชพค 404327

ประวัติการศึกษา นายเชวง จิตรประสาร
1 พฤษภาคม 2512 เข้าเรียนชั้น ป.1  โรงเรียนขัวแคร่ ต.บ้านดู่
อ. เมือง จ.เชียงราย
10 มีนาคม 2516 จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ชั้น ป 1 – 4
1 พฤษภาคม 2516 เรียนต่อประถมปลายที่ โรงเรียนบ้านดู่
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
10 มีนาคม 2519 จบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้น ป.5 -ป 7
1 พฤษภาคม 2519 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
26  มีนาคม 2522 จบมัธยมศึกษาตอนต้น
1 พฤษภาคม 2522 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม. 4 – ม.5
19 มีนาคม 2524 จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5
10 มิถุนายน 2524 เรียนต่อระดับอุดมศึกษา ที่ วิทยาลัยครูเชียงราย
ระดับ ป.กศ.สุง  วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโท ดนตรีศึกษา
1 เมษายน 2525 บวชเรียนที่ถ้ำผาตอง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
โดย พระอาจารย์ ยันตระ  อัมโรภิขุ
2 มีนาคม 2526 จบหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาการศึกษาชั้นสูง
เมษายน 2526 สอบบรรจะเข้ารับราชการครู จ.เชียงราย
ได้สำรองลำดับที่ 241 ไม่ได้รับการบรรจุ
มิถุนายน 2527 เรียนต่อคุรุศาสตร์บัณฑิต ที่วิทยาลัยครูเชียงราย
เอกประถมศึกษา
เมษายน 2527 สอบบรรจุของกรมสามัญศึกษา  จ.เชียงราย
ได้ลำดับที่ 4  (สำรองที่ 2)
มิถุนายน 2527 เรียนต่อปี 2 ตามปกติ
1 สิงหาคม 2527 ได้รับหนังสือเรียกตัวเข้ารับราชการที่โรงเรียนเวียงป่าเป้า
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
10 สิงหาคม 2527 รายงานตัวเข้ารับราชการที่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1 กรกฎาคม 2528 เรียนต่อ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศษ.บ.  วิชาเอกคณิตศาสตร์
25 เมษายน 2531 จบหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ปัจจุบัน นายเชวง  จิตรประสาร   ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  โรงเรียนพานพิทยาคม  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เริ่มรับราชการ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ โรงเรียนพานพิทยาคม เมื่อ ปี พ.ศ.2530  จนถึงปัจจุบัน     (2555)

ประถมปีที่ 4 โรงเีรียนบ้านขัวแคร่

ประถมปีที่ 7 โรงเรียนบ้านดู่

มัธยมศึกษาปีที่ 3  สามัคคีวิทยาคม

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ป.กศ.สูง  วิทยาลัยครูเชียงราย

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา  ศึกษาศาสตร์บัณธิต ศษ.บ

การศึกษาเพิ่มเติม  กศ.น

ประวัติทางทหาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s